Yhä useammin eri yrityksien henkilöstön määrä on sidottu erilaisiin trendeihin ja kausivaihteluihin. Kesä voi jollekin toimialalle olla työntäyteisintä aikaa, kun taas jollekin toiselle yritykselle kesä on hiljaisin aika liiketoiminnalle.

Cityworkin henkilöstöresurssiulkoistukset ovat suunnattu asiakkuuksille, joiden henkilöstötarpeet vaihtelevat ja/tai työvoiman saanti on haasteellista. Asiakas ei ulkoista omaa ydintoimintaansa, vaan vapauttaa omaa aikaansa sen kehittämiseen entisestään.

Cityworkin mallissa tarvittavaa henkilöstömäärää mitataan aktiivisesti asiakasyrityksen käyttöasteen mukaisesti. Henkilöstöä joko lisätään tai vähennetään tarpeen mukaan. Tämän mahdollistavat työntekijöiden kanssa tehdyt eritasoiset työsopimukset, jotka vastaavat myös heidän tarpeitaan. Työhön osallistuva työnjohtomme myös omalla esimerkillään sekä seurannallaan varmistaa että kaikki työntekijät ovat motivoituneita suoriutumaan tehtävistä annettujen ohjeiden mukaisesti.

Laajimmassa ulkoistusmallissa tuottavaa työtä tekevät henkilöt on kokonaisuudessaan ulkoistettu Citywork palveluyhtiölle ja asiakas vastaa ainoastaan kokonaisuuden työnjohtamisesta. Citywork nimeää omien työntekijöiden nokkamieheksi palveluvastaavan, jonka kanssa asiakkaan oman työnjohdon on helppo asioida ja yhdessä joustavasti varmistaa tehokas ja laadukas henkilöstöjohtaminen sekä laadukas lopputulos.

Vaihtoehtoisesti henkilöstöä voidaan ulkoistaa suppeammin, jolloin asiakas yleensä säilyttää itsellään minimi- tai keskimääräistä tarvettaan vastaavan henkilöstön ja ulkoistaa tästä ylittävän osan. Myös tässä ratkaisussa Citywork nimeää oman palveluvastaavansa varmistamaan joustavan palvelun asiakkaalle. Ennen ja jälkeen ulkoistuksen kokonaisedullisuutta mitataan määrittelemällä asiakkaan henkilöstöön käyttämät suorat ja epäsuorat kulut. Yhteisenä tavoitteena on yhteistyöllä saavuttaa laadukas lopputulos sekä kustannussäästöjä, jotka jaetaan molemmille osapuolille.

Onko teidän yrityksellänne oman ydintoiminnan ulkopuolisia palveluita tai prosesseja, joita haluaisitte kehittää? Ota yhteyttä asiantuntijaamme, niin katsotaan mitä voimme saada yhdessä aikaan.

Ota yhteyttä