Tuotannontyöntekijä metalliala, Turku

Meil o Suomes toimiva asiakas joka työstää erilaissii metallimateriaalei, kute teräs ja alumiini ym.

Ny tarvittais lissää väkkee töihi siin elokuu lopus tai syyskuu alus.

O hyvä jos sää olet käyny metallialan koulutukse tai kokemukse kaut tunnet metallialaa jonki verra. Sinkopuhristukses sunt vois helpat pintakäsittelijän koulutus.

Tyät tehrää kahres tai kolmes vuoros arkisi ma-pe.

Lait meil tiatoi ittestäs pitemmän kaavan kaut (valitse laajahakemus) nii me tiäretää heti kui hyvä tyyppi sää olet.

Täält löytyis mukavii tyäkaverei ja rentoi tyäjohtajii, mut tott maar tyät tehrää hyväl motivaatiol ja ahkerast ja palkka meil maksetaa euroil ja tessin mukkaa.

Lisätiatoja Raija Raumonen puh. 0400 831 802 klo ma-pe klo 13-15 tai raija.raumonen@citywork.fi

522d5b9c2cf54d67ab0f0a0806133c7f

Toimiala: Tekniikka ja teollisuus

Sijainti: Turku

Julkaistu: 25.06.2019

Voimassa: 25.07.2019