Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

Citywork Oy: ja sen tytäryhtiöiden keräämien henkilötietojen käsittelyn päämääränä on, että oikeat työntekijät löytäisivät mahdollisimman tehokkaasti oikeat työnantajat. Tätä tarkoitusta varten Citywork Oy ja sen tytäryhtiöt kerää työntekijöistään ja työnhakijoiksi rekisteröityvistä henkilöistä heidän työllistymistään ja oikeaa sijoittamistaan palvelevia tietoja.

Rekisterinpitäjä

Citywork Oy / tytäryhtiöt
Y-tunnus: 2021765-3
Aurakatu 10B
20100 TURKU
Puh. 020 791 9559

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Raija Raumonen
puh. 020 791 9559
raija.raumonen@citywork.fi

Rekisterin nimi

Citywork -henkilötietopankki

Rekisterin käyttötarkoitus

Ylläpitää asiakkaille toimitettaviin palveluihin tarvittavaa henkilötietokantaa

Rekisterin sisältämät tiedot

Palvelussa voidaan työntekijän suostumuksella käsitellä seuraavia tietoja:

Nimitiedot, sukupuoli, siviilisääty, henkilötunnus, syntymäaika, puhelinnumero, osoitetiedot, sähköpostiosoite, koulutustiedot, työhistoria sekä työntekijää kiinnostavat alat.

Tietolähteet

Työntekijöiden hakemukset, haastattelut ja työnantajapalautteet

Tietojen luovutus

Citywork Oy ja tytäryhtiöt ei luovuta rekisteriin kerättyjä henkilötietoja ulkopuolisille ilman työntekijän suostumusta.

Rekisterin suojaus

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt, joille on annettu kullekin erikseen määritelty käyttöoikeus.

Työntekijän ja hakijan tarkastusoikeus

Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu.