Cityworkin eettiset ohjeet 

Citywork Groupin (myöhemmin ”Citywork”) pitkän aikavälin menestys riippuu kestävästä käyttäytymisestä sekä yrityksen reilusta ja eettisestä liiketoiminnasta. Se tarkoittaa hyvää taloudellista kannattavuutta sekä sitoutumista ympäristöön ja sosiaalisiin kysymyksiin. Yhtiö noudattaa kansainvälisten sopimusten ja kansallisten lakien noudattamista koskevia perusvaatimuksia. 

Nämä käytännesäännöt perustuvat YK:n Global Compact -sopimukseen (www.unglobalcompact.org). Eettiset ohjeet (eng. Code of Conduct) kuvaa, kuinka harjoitamme liiketoimintaamme asiakkaidemme ja työntekijöidemme luottamuksen voittamiseksi ja kasvattamiseksi. Kaikkien Cityworkin työntekijöiden on noudatettava näitä toimintaohjeita päivittäisessä työssään ja liiketoimintapäätöksissään. Toivomme myös, että asiakkaamme ja liikekumppanimme (toimittajat, kilpailijat, laitemyyjät) käyttävät samanlaisia ohjeita. Cityworkin eettiset säännöt ovat luettavissa verkkosivuillamme mitta.fi ja mitta.se.

Taloudelliset ja rahoitukselliset näkökohdat 

Citywork luo kestävää taloudellista arvoa harjoittamalla liiketoimintaa kestävällä tavalla. Siksi on tärkeää, että toimimme jokapäiväisessä toiminnassamme oikeudenmukaisesti ja eettisesti.

Liiketoiminta 

Cityworkin tulee soveltaa vastuullisia liiketoimintatapoja, tarkoittaen korkeaa moraalia ja hyvä liiketoimintatapaa, ottamalla vastuuta yrittäjyydestä huomioiden liikekumppaneita ja lojaliteetteja. Kaiken markkinoinnin ja viestinnän tulee olla rehellistä ja todellisuutta vastaavaa.

Taloudellinen raportointi 

Citywork raportoi kaikki taloustapahtumat paikallisten laskentaperiaatteiden, standardien ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätöksen tulee olla läpinäkyvä ja antaa riittävän kuvan konserniyhtiöistä.

Verot 

Citywork noudattaa sovellettavia verolakeja ja -sääntöjä. Selkeiden ohjeiden puuttuessa Cityworkin toimintaa ohjaavat läpinäkyvyys ja tarkkuus.

Korruptio, lahjukset ja lahjat 

Cityworkillä on nollatoleranssi korruptiota kohtaan sekä julkisella, että yksityisellä sektorilla. Cityworkin työntekijät eivät lupaa, tarjoa, maksa, vaadi tai ota vastaan lahjuksia, henkilökohtaista voittoa tai epäreilua etua saadakseen liiketoimintaa, ellei se ole kansainvälisten ja paikallisten lakien mukaista ja tavanomaisten liiketoimintakäytäntöjen mukaista. Jos työntekijä saa lahjan tai edun, hänen tulee ilmoittaa siitä liiketoimintayksikön johtajalle tai toimitusjohtajalle.