Miten voimme auttaa liike­toiminnassasi?

Tuotamme henkilöstöpalveluita valtakunnallisesti kaikilla toimialoilla. Erityisiä vahvuusalueitamme ovat henkilöstövuokraus logistiikan sekä kaupan, teollisuuden ja rakentamisen toimialoilla.

Löydämme & Optimoimme

Parannamme työn tuottavuutta panostamalla osaavan työvoiman löytymiseen sekä optimoimalla työvoima­resursseja asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Ota yhteyttä ja nostetaan liiketoimintasi kasvuun.

Cityworkin palvelut

Haluamme uudistaa alaa ja tarjoamme uudenlaisia palveluita ja palvelukokonaisuuksia mm. kaupan ja teollisuuden alalle, logistiikka- ja rakennusalalle sekä kunnille.

Rekrytointi

Monipuoliset rekrytointipalvelut, vuosittain satojen rekrytointien
kokemuksella.

Henkilöstö­vuokraus

Työvoimatarpeiden tilapäinen tasaaminen mm. sijaisuuksissa ja ruuhkahuipuissa

Ulkoistus

Prosessien ulkoistaminen ja keskittyminen ydin­liiketoimintaan.

Resursointi -palvelu

Työvoiman tuottavuuden kasvattaminen  muuttuvien kulujen optimoinnilla.

Rekrytointi­palvelut

Autamme asiakkaitamme menestymään löytämällä sopivimmat osaajat. Hoidamme rekrytoinnit vaativiinkin tehtäviin asiantuntemuksella ja tehokkaasti. Ratkaisemme henkilöstötarpeet nopeasti ja joustavasti yksittäisestä hakutoimeksiannosta tiimien rakentamiseen. Tarjoamme ammattimaisen asiantuntemuksemme asiakkaidemme käyttöön koko rekrytointiprosessin ajaksi.

Palveluvalikoimamme kattaa rekrytointimarkkinoinnin, hakukanavien laajentamisen, henkilöiden etsimisen avain- ja asiantuntijatehtäviin sekä henkilöarvioinnin.

Sähköinen rekrytointi

Älykäs
Pikahaku

  • Laaja profiilipankki
  • Löydä tekijä muutamalla klikkauksella
Rekry

Citywork Recruit

  • Rekrytointi­markkinointi
  • Potentiaalisten henkilöiden löytäminen ja tunnistaminen
  • Rekrytointi­prosessin hoito
Henkilöarviointi

Henkilö-
arviointi

  • ProfileXT -soveltuvuusarviointi
Asiantuntijahaku

Citywork Search

  • Avaintehtäviin, johtoon, keskijohtoon, vaativiin asiantuntija­tehtäviin
  • Haasteellisiin osaamis­vaatimuksiin, työpaikan sijaintiin

Henkilöstö­vuokraus

Ratkaisu monenlaiseen työvoima­tarpeeseen

Henkilöstövuokraus ruuhkahuippujen ja sijaisuuksien tasaamisessa

Henkilöstövuokraus -palvelumme on hyvä vaihtoehto työvoimatarpeiden tilapäiseen tasaamiseen mm. sijaisuuksissa ja ruuhkahuipuissa. Kattavan työntekijäverkoston kautta pystymme vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin pikaisestikin. Henkilöstövuokraus -palveluumme sisältyvät työntekijöiden työsuhdeasioiden hoito, palkanmaksu, työterveyshuolto ja vakuuttaminen.

Henkilöstövuokraus ja urakehitys

Panostamme voimakkaasti oikeiden henkilöiden löytymiseen ja viihtyvyyteen. Kohtaamme työntekijämme inhimillisesti ja kannustamme pitkään uraan kanssamme. Tämä on suurin valttimme ja siitä yhteisömme on tunnettu. Toimintaamme tehostaa uusien teknologioiden käyttöönotto sekä läsnäolo tämän päivän kanavissa. Näiden toimintamallien ansiosta meille on muodostunut poikkeuksellisen hyvä maine henkilöstövuokraus -yritysten keskuudessa. Koska näin olemme onnistuneet tavoittamaan suuren joukon työnhakijoita, pystymme myös valitsemaan suuremmasta joukosta ja näin henkilöstövuokraus -asiakkaamme saavat paremmin tehtäviin soveltuvia henkilöitä ja toimitusvarmuutemme on hyvä.

Tuotannon optimointi henkilöstövuokrauksen avulla

Panostamme voimakkaasti oikeiden henkilöiden löytymiseen ja viihtyvyyteen. Kohtaamme työntekijämme inhimillisesti ja kannustamme pitkään uraan kanssamme. Tämä on suurin valttimme ja siitä yhteisömme on tunnettu. Toimintaamme tehostaa uusien teknologioiden käyttöönotto sekä läsnäolo tämän päivän kanavissa. Näiden toimintamallien ansiosta meille on muodostunut poikkeuksellisen hyvä maine henkilöstövuokraus -yritysten keskuudessa. Koska näin olemme onnistuneet tavoittamaan suuren joukon työnhakijoita, pystymme myös valitsemaan suuremmasta joukosta ja näin henkilöstövuokraus -asiakkaamme saavat paremmin tehtäviin soveltuvia henkilöitä ja toimitusvarmuutemme on hyvä.

Henkilöstövuokraus rekrytoinnin tukena – Citywork Flex

Joustava ja turvallinen tapa lisätä henkilöstöresursseja on rekrytointi henkilöstövuokrauksen kautta. Tällöin uudet työntekijät voivat aloittaa henkilöstövuokrauksella ja tarvittaessa siirtyvät asiakkaiden palvelukseen myöhemmin, kun tilanne on selkeämpi ja saadaan täysi varmuus henkilön soveltuvuudesta tehtävään. Koska olemme onnistuneet rekrytoimaan laadukasta ja osaavaa työvoimaa, jopa 65% työntekijöistämme rekrytoituu asiakkaillemme henkilöstövuokrauksen kautta vakituisiksi työntekijöiksi.

Ulkoistus

Ulkoistus henkilöstövuokrauksen avulla

Ulkoistuksessa on kyse henkilöstövuokrauksen muodosta, jossa jokin tuotannon, palvelun tai logistiikan osa-alue siirretään kokonaan tai enimmiltä osin henkilöstövuokraus -yrityksen hoidettavaksi. Tällöin yritys itse keskittyy ydinosaamiseensa ja sen ympärillä olevat muut toiminnot hoituvat kumppaniyritysten henkilöstön toimesta. Citywork tuottaa ulkoistuspalveluita logistiikan, kaupan ja rakennusteollisuuden toimialoilla. Ulkoistuksessa voidaan huomioida hyvin myös tuotannon volyymin vaihtelut ja ulkoistettu toiminto tuleekin usein selkeästi edullisemmaksi kuin suorittaa koko prosessi omalla henkilöstöllä, koska joustaminen on vaikeaa.

Palvelukonseptit ja henkilöstövuokraus

Cityworkin henkilöstövuokraus on kehittänyt uudenlaisia palvelukonsepteja rakennuslogistiikan, kaupan ja logistiikan toimialoille. Olemme saaneet asiakasyrityksiltämme hoidettavaksi tiettyjä ydinliiketoiminnan ulkopuolisia toimintoja, jotka hoidamme paremmin ja edullisemmin, kuin se itse tehtäisiin. Otamme näistä toiminnoista täyden vetovastuun, sekä kehitämme niitä toimintoja yhä paremmiksi ja enemmän lisäarvoa tuottaviksi. Hyvä esimerkki tästä on suurten hypermarkettien ja kauppakeskusten pullonpalautus- sekä kärrysiirtelytoiminnot. Palvelukonseptimme, Kärryhuolto, onkin parantanut markettien asiakaskokemusta jo kymmenissä kohteissa. Henkilöstövuokrauksen avulla voimme toteuttaa erilaisia palvelukonsepteja – kysy meiltä lisää, millaisen konseptin voisimme teille kehittää.

Resursointi­palvelu

Henkilöstö­vuokrauksen uusi suunta

Resursointipalvelu on eräänlainen hybridipalvelu, jossa henkilöstövuokrauksen lisäksi Citywork hoitaa työnjohdollisia tehtäviä sekä resurssisuunnittelua. Automaattisten sähköisten resursointijärjestelmien avulla toimistomme resurssisuunnittelijat voivat huolehtia kymmenien henkilöstövuokraus -kohteiden työvoiman riittävyydestä. Yleensä tällöin kohteessa on myös meidän oma työnjohtaja, joka osallistuu työhön, sekä pitää yllä tiedonkulkua resurssitarpeista asiakkaan järjestelmistä saatavien työmäärien tarpeista meidän omiin järjestelmiimme. Resursointipalvelu on erittäin nykyaikainen, kustannustehokas ja vaivaton tapa pitää yllä optimoitua henkilöstömäärää.

Työntekijöiden saatavuus henkilöstövuokrauksen kautta

Henkilöstövuokraus on nykyaikainen tapa varmistaa yrityksen resurssien riittävyys. Suomessa ainoastaan 2,5% työvoimasta työskentelee henkilöstövuokrauksen kautta, mikä kertoo siitä, että suurin osa vuokratyöntekijöistä pakostakin rekrytoituu suoraan asiakkaan palvelukseen. Muissa Euroopan maissa tämä luku on huomattavasti korkeampi ja Britanniassa työskenteleekin henkilöstövuokraus -työsuhteessa jopa 25% työvoimasta. Parhaatkaan työntekijät eivät enää välttele työllistymistä henkilöstövuokrausta harjoittavan yrityksen kautta. Luonnollisesti yrityksissä on eroja ja hankittu maine on tässä tärkeässä roolissa. Teot puhuvat puolestaan.

Työntekijän asema henkilöstövuokraus -yrityksen palveluksessa

Henkilöstövuokraus -toimialaa valvoo ja säätelee useampi taho. Toiminta ei ole luvanvaraista, mutta useat ulkoiset tekijät varmistavat, että kyseessä on luotettava toimija henkilöstövuokraus -alalla. Tärkein tekijä on verojen ja sosiaalimaksujen maksaminen todistetusti. Henkilöstövuokraus -yrityksen tuleekin esittää dokumentit tämän asian suhteen, suurin osa toimijoista onkin hankkinut tätä varten ”Luotettava toimija” -sertifikaatin, joka varmistaa asian. Alalla on yleistynyt myös auktorisointi, mikä kertoo kyseisen henkilöstövuokraus -yrityksen toimivan alan sääntöjen mukaan ja omaavan korkean osaamisen henkilöstön hallinnossa. Tämän sertifikaatin myöntää HPL, Henkilöstöpalveluyritysten Liitto, joka on EK:n alainen järjestö.

Henkilöstövuokraus ja eettiset toimintatavat

Vaikka henkilöstövuokraus -toimialaa valvotaankin ulkopuolisten toimijoiden toimesta, syntyi aiemmin usein epäilyksiä työntekijöiden epäoikeudenmukaisesta kohtelusta. Vaikka useimmiten kysymys oli väärinkäsityksistä työntekijöille kuuluvista eduista ja oikeuksista, on alalla tapahtunut myös väärinkäytöksiä ja suoranaisia rikoksia, kuten kaikilla aloilla. Citywork on yksi harvoista henkilöstövuokraus -yrityksistä, joka ei ole koskaan ollut epäilyksen alaisena ja maineemme työnhakijoiden keskuudessa on poikkeuksellisen hyvä. Tämä on seurausta kolmesta tekijästä; olemme panostaneet oman hallintomme osaamiseen, parhaimpaan palkanlaskennan sekä resurssoinnin ohjelmistoautomaatioon ja meillä on eettinen säännöstö, johon koko henkilöstömme on sitoutunut.

Monilla yrityksillä on omien ydinprosessien ulkopuolisia toimintoja.

Olemme mm. yksi suomen johtavista rakennuksien sisäisen logistiikan ammattilaisista. Kauppojen pullo- ja kärrypalveluista olemme vastanneet jo vuosia ympäri suomea. Teollisuudessa voimme toimia esim. varastoista ja lähettämöistä vastaavina. Vastaamme myös merkittävien suomalaisten yrityksien aulapalveluista sekä vartioinnista.

Onko teidän yritykselläsi oman ydintoiminnan ulkopuolisia palveluita tai prosesseja, joita haluaisitte kehittää? Ota yhteyttä asiantuntijaamme, niin katsotaan mitä saadaan yhdessä aikaan.